Υιοι Δημ. Σταματάκου Ο.Ε.

Λεωχάρους 22, 185 31 Πειραιάς
τηλ. 210 4170997, fax. 210 4173780
κινητό. 6947 438 975, 6944 204 798
email. [email protected]

D PRIME S-3 40

D PRIME S-3 40
Κωδ. :

 

Περιγραφή

Μονότυπα λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Περιέχουν καθαριστι- κά πρόσθετα ικανά εξουδετερώνουν τα πα- ραγόμενα όξινα παραπροιόντα σε κινητήρες που χρησιμοποιούν καύσιμο με υψηλή περι- εκτικότητα σε θείο.
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΡΕΛΙ 180kg
20L


Σχετικά Προϊόντα