Υιοι Δημ. Σταματάκου Ο.Ε.

Λεωχάρους 22, 185 31 Πειραιάς
τηλ. 210 4170997, fax. 210 4173780
κινητό. 6947 438 975, 6944 204 798
email. [email protected]

IRUS C

IRUS C
Κωδ. :

 

Περιγραφή

Δύσφλεκτα υδραυλικά λιπαντικά νερού-γλυκόλης (κατηγορία HFC) για χρήση σε εφαρμογές που βρίσκονται πολύ κοντά σε φλόγα ή υψηλές θερμοκτασίες. Η ποσότητα του περιεχόμενου νερού στη γλυκόλη είναι περίπου 40%. ISO 6743- 4(1999) HFC.ISO12922(1999) HFC, DIN 51502 HFC 46

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΡΕΛΙ 209lt
 


Σχετικά Προϊόντα