Υιοι Δημ. Σταματάκου Ο.Ε.

Λεωχάρους 22, 185 31 Πειραιάς
τηλ. 210 4170997, fax. 210 4173780
κινητό. 6947 438 975, 6944 204 798
email. [email protected]

MOBILGARD 570

MOBILGARD 570
Κωδ. :

 

Περιγραφή

Το Mobilgard 570 αναπτύχθηκε για ναυτικούς κινητήρες με καμπύλωση εμβόλου σχεδιασμένους για αυξημένη ισχύ και οικονομία καυσίμου. Τέτοιοι κινητήρες εμφανίζουν υψηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις στον κύλινδρο, οι οποίες μειώνουν το ιξώδες του λιπαντικού και αυξάνουν τα φορτία τα οποία πρέπει να αντέξει. Οι μακρύτερες διαδρομές εμβόλου έχουν αυξήσει σημαντικά την ποσότητα επιφάνειας που πρέπει να προστατευτεί και το χρόνο κατά τον οποίο το Λιπαντικό πρέπει να αντέξει τις σημαντικές θερμοκρασίες του κυλίνδρου και τα διαβρωτικά οξέα του θείου.


Σχετικά Προϊόντα